Feb 26, 2009 - Standard Operating Procedures (SOP) - Pelan Tindakan ... segala prosedur keselamatan jika berlaku kebakaran di bangunan ... Pegawai keselamatan kebakaran perlu diberi pendedahan dan kursus ..... Operasi menyelamat.